Åland Sea Jazz skjuts fram till 2021

26.5.2020

Den rådande coronapandemin förorsakar många förändringar i arrangerandet av publikevenemang denna sommar. För Archipelago Sea Jazz del har ett beslut om att flytta hela festivalserien till nästa år nu gjorts. Tidigare informerades det om att Baltic Jazz och nya Turku Sea Jazz ställs in för i år och nu skjuts även Korpo Sea Jazz och Åland Sea Jazz fram till nästa sommar.

Vid anordnandet av festivalen Åland Sea Jazz är hälsa, säkerhet och ansvar av största vikt och en central del av våra värderingar. Sommarevenemenagens myndighetsdirektiv gällande säkerhetsavstånd och en minskning av publikkapaciteten inomhus kräver noggrann planering och egenkontroll. Vi har efter noggrant övervägande beslutat att inhibera evenemangen. Vi upplever att det inte är möjligt att ordna intima jazzkonserter ännu denna sommar utan att negativt inverka på evenemangens karaktär och stämning. För Åland Sea Jazz del, med en stark nordisk prägel, är även de utländska artisternas deltagande osäkert i detta skede.

Bosse Mellberg från Archipelago Sea Jazz beklagar situationen särskilt för musikernas del: 

”I praktiken har allt planeringsarbete för festivalen varit klart sedan februari, så hela coronavåren har vi bara inväntat beslut från myndigheterna och därför inte offentliggjort programmet. Vi har inte gett upp hoppet och har redan blicken riktad mot Åland Sea Jazz är 6-7.8.2021.