Biljetter

Privacy Policy-swe

INTEGRITETSPOLICY

Denna dataskydds- och registerbeskrivning berättar hur webbsidan archipelagoseajazz.fi behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen.

Senast uppdaterad: 26.9.2022

Registeransvarig       

Jazz City Turku ry
FO-nummer 2522970-9
Lylyntie 59, 20810 Åbo
info@archipelagoseajazz.fi

Registrens syfte 

Vi samlar in information om hur besökare använder webbplatsen så att vi kan förbättra och utveckla tjänsten samt så att vi kan skicka nyhetsbrev och uppdatera nyhetsbrevlistan.

Registrens innehåll och informationskällor

Information som kan registreras av webbläsaren:

  • webbtjänstens sidhistorik
  • information om din användning av webbtjänsten (t.ex. information om hur användaren kommit till webbtjänsten, webbläsare och använd enhet, cookie-script, tid tillbringad i tjänsten, geografisk plats, mm.)
  • annonser som har visats samt information om hur användaren klickat på dem

Observera att uppgifter som samlas in i samband med biljettköp till våra konserter faller under vår samarbetspartner Tikettis dataskyddsbeskrivning. Tikettis dataskyddsbeskrivning kan läsas via följande länk: https://www.tiketti.fi/sv/info/dataskyddsbeskrivning

Mottagare av personuppgifterna

Uppgifterna i dessa register överlämnas inte utanför organisationen. Personuppgifterna sparas inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

För webbplatsen vi kan använda vissa tjänster från tredje parter. Tjänsterna kan även innehålla kakor från tredje parter såsom kakor för mätning och övervakning av tjänster samt reklamnätverk. 

Principer för skydd av registret

Uppgifter och handlingar hanteras enbart av dem vars uppgifter kräver det. Åtkomsten till uppgifter, program och system har med tekniska metoder (användaridentifikation, lösenord) begränsats till personerna som sköter uppgifterna. 

Vår webbplats är TSL-skyddad.

Lagring av uppgifter

Insamlad information lagras endast så länge som nödvändigt. Som användare kan du blockera och rensa kakor med hjälp av inställningarna till din webbläsare. Om du blockerar kakor kan det påverka hur webbplatsen fungerar. 

Rätt till insyn

Man har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Begäran om kontroll av uppgifter skall göras personligen med ett undertecknat brev till följande adress: Jazz City Turku ry, Lylyntie 59, 20810 Åbo.

Prenumerera på Archipelago Sea Jazz nyhetsbrevet och var bland de första som får höra om sommarens artister och evenemang, biljettförmåner m.m.