Ekokompass-certifikat!

15.9.2022

I Archipelago Sea Jazz vi har åtagit oss att spara på naturresurser och öka de positiva effekterna på miljön. Som ett tecken på detta har vi beviljats Ekokompassen-certifikatet.

För oss betyder ansvar för miljön att vi vidtar konkreta åtgärder i vår verksamhet.

Läs mera här!