Liput

Tietosuojaseloste

Uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste.

Päivitetty 26.9.2022

1. Rekisterinpitäjä 
Nimi: Jazz City Turku ry
Y-tunnus: 2522970-9
Osoite: Lylyntie 59 
Postinumero: 20810
Postitoimipaikka: TURKU
Sähköpostiosoite: info@archipelagoseajazz.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus 
Kerättäviä henkilötietoja käytetään uutiskirjerekisterin ylläpitämiseen.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

4. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin kerätään uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite. 

5. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan uutiskirjeen lähettämiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin kerätään tietoa henkilöltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös Google Analytics – analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Osa organisaation käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmiston tarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö 
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetusten kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus 
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen henkiötietojen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tilaa Archipelago Sea Jazz uutiskirje ja kuulet ensimmäisten joukossa festivaaliemme artisteista ja tapahtumista, lippueduista ja muista kulttuuritempauksistamme.