Ordförandens hälsning

26.10.2023

Åland Sea Jazz har nu tre festivaler bakom sig. För varje år har festivalen utvecklats, fördjupats och förbättrats. Den senaste festivalen kan utan överdrift kallas för en succé, både vad gäller det musikaliska innehållet och publikmottagandet.

Planeringen för Åland Sea Jazz 2024 är i full gång, och vårt mål är att behålla det som var bra, samt att  förbättra det som går att utveckla ytterligare. Vi vill bjuda festivalpubliken både på unga artister som är på väg upp i sina karriärer och på väletablerade artister som har hittat sina musikaliska uttryck. 

Alandica Kultur och kongress återkommer som konsertlokal, likaså jamsessions i Hotell Arkipelag. Förhandlingar pågår också kring en lite mer ”annorlunda” konsertlokal – i stil med 2023 års mycket uppskattade konserter på Kobba Klintar och i Sjöfararkapellet.

Åland Sea Jazz 9–10.8.2024


Fredrik Erlandsson,
Ordförande
Åland Jazz rf